Դասընթացներimage
Բանկային գործ
image
Գանձապահների դասընթաց
image
Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց
image
Վարկային Մասնագետի դասընթաց
image
Բանկային պրոդուկտի վաճառք
image
Մասնաճյուղի կառավարիչ
image
Ռիսկերի Կառավարում Excel ծրագրի միջոցով
image
Բանկային հաշվապահություն
image
Վարկային Մասնագետների/Տնտեսագետների վերապատրաստման դասընթաց
image
Վաճառքի օկտավա Դո-ից Դո
image
Աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարում
image
ՄՌԿ հիմունքներ (HR management)