ՄՌԿ հիմունքներ (HR management)


Դասընթացի նկարագիր

Բանկային Կառավարման Դպրոցը սկսում է «ՄՌԿ հիմունքներ» թեմայով դասընթաց


Դասընթացի թեմաներ

 • ՄՌԿ հիմունքներ (ՄՌԿ կարևորությունը բիզնեսի զարգացման գործընթացում; ՄՌԿ հիմնական ֆունկցիաները; բաժինները և այլն)
 • ՄՌԿ քաղաքականություն և դրա կարևորությունը
 • Կորպորատիվ մշակույթ
 • Աշխատանքային նկարագրերի կառուցում և դրանց կարևորությունը
 • Աշխատակիցների հավաքագրման և ադապտացման գործընթաց
 • Աշխատակիցների վերապատրաստում և զարգացում
 • Տաղանդների կառավարում
 • Վարձատրության համակարգեր աշխատակիցների համար
 • Ոչ նյութական մոտիվացիոն մեխանիզմներ
 • Աշխատակիցների արդյունավետության գնահատում
 • KPI- ներ և դրանց կիրառությունը
 • Գրադացիոն համակարգեր և դրանց գործածությունը
 • Աշխատակիցների հավատարմության գնահատում
Օնլայն գրանցում


*