Trainings

Banking Management School provides its students with opportunity to get practical knowledge satisfying present-day employment market. The best students are invited to job interview. Leading specialists are teaching actual and practical topics in our school. Get knowledge, build your future.

Our students

Not only graduates can become students of the Banking Management School but also specialists holding different positions can. Numerous students have already joined the ranks of different leading companies employees.

Upcoming trainings

The Banking Management School is actively involved in different fields and often finds itself in the heart of the business world events. This section allows you to be informed about taken place and upcoming events of the business world.

Upcoming trainingsSee all  

Our advantages


  • Բանկային Կառավարման Դպրոցը (այսուհետ՝ ԲԿԴ) հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել արդիական ու շուկայի պահանջներին համահունչ աշխատանք:
  • Դասընթացները գործնական են կիրառելով հաղորդակցման ժամանակակից բոլոր արդյունավետ մեթոդները, այդ թվում՝ հեռահար ուսուցումը (online դասընթացներ):
  • ԲԿԴ-ն կամուրջ է ՁԵր և գործատուի միջև:
  • ԲԿԴ-ն ապահովում է իր ունկնդիրներին անհրաժեշտ տեղեկատվական, գիտական և մասնագիտական նյութերով:
  • Վճարելով այսօր,Դուք ձեռք եք բերում կայուն գիտելիքներ և հնարավորություն զբաղեցնելու Ձեր աշխատատեղը լավագույն կազմակերպություններում:
  • ԲԿԴ-ն հնարավորություն է մասնագիտական որակների կատարելագործման և ժամանակին համընթաց քայլելու համար:
  • ԲԿԴ-ն միջոց է հստակ պատկերացնելու Ձեր ներկան և նախանշելու Ձեր ապագան:
  • Ունկնդիրները ստանում են համապատասխան մասնագետի որակավորման հավաստագիր և հնարավորություն գործատուի մոտ մասնակցելու հարցազրույցի:
  • Ճկուն զեղչային քաղաքականություն կորպորատիվ փաթեթներով:
  • Ստացի՛ր գիտելիք, կառուցի՛ր քո ապագան:

Trainings


image
Banking industry training
image
Workplace conflict management
image
HR management
image
Cashier training
image
Branch manager

See all