Тренинги

Наши студенты получают необходимые знания, соответствующие сложившемуся в наши дни рынку трудоустройства. Ведущие специалисты преподают у нас актуальные и прикладные темы. Получи знания и построй свое будущее!

Наши студенты

Не только выпускники ВУЗ-ов могут стать студентами Школы банковского управления, но также занимающие различные должности специалисты. Многочисленные студенты уже успели пополнить ряды сотрудников ведущих компаний.

Предстоящие курсы

Школа Банковского Управление осуществляет активную деятельность в различных областях и часто оказывается в центре событий делового мира. Этот раздел предоставляет вам возможность получать информацию об имевших место, а также предстоящих событиях делового мира.

Предстоящие курсыУвидеть все  

Наши преимущества


  • Բանկային Կառավարման Դպրոցը (այսուհետ՝ ԲԿԴ) հնարավորություն է տալիս ձեռք բերել արդիական ու շուկայի պահանջներին համահունչ աշխատանք:
  • Դասընթացները գործնական են կիրառելով հաղորդակցման ժամանակակից բոլոր արդյունավետ մեթոդները, այդ թվում՝ հեռահար ուսուցումը (online դասընթացներ):
  • ԲԿԴ-ն կամուրջ է ՁԵր և գործատուի միջև:
  • ԲԿԴ-ն ապահովում է իր ունկնդիրներին անհրաժեշտ տեղեկատվական, գիտական և մասնագիտական նյութերով:
  • Վճարելով այսօր,Դուք ձեռք եք բերում կայուն գիտելիքներ և հնարավորություն զբաղեցնելու Ձեր աշխատատեղը լավագույն կազմակերպություններում:
  • ԲԿԴ-ն հնարավորություն է մասնագիտական որակների կատարելագործման և ժամանակին համընթաց քայլելու համար:
  • ԲԿԴ-ն միջոց է հստակ պատկերացնելու Ձեր ներկան և նախանշելու Ձեր ապագան:
  • Ունկնդիրները ստանում են համապատասխան մասնագետի որակավորման հավաստագիր և հնարավորություն գործատուի մոտ մասնակցելու հարցազրույցի:
  • Ճկուն զեղչային քաղաքականություն կորպորատիվ փաթեթներով:
  • Ստացի՛ր գիտելիք, կառուցի՛ր քո ապագան:

Тренинги


image
Тренинг по обучению кассиров
image
Специалисты по кредитованю / обучение экономистов
image
Банковское дело
image
Руководитель филиала

Увидеть все