Կայացած դասընթացներ

Վարկային մասնագետի դասընթաց( 4 Սեպտեմբեր 2018 - 18 Հոկտեմբեր 2018 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Բանկային գործ( 4 Սեպտեմբեր 2018 - 16 Հոկտեմբեր 2018 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ-ն սկսում է բանկային գործ վերապատրաստումը:

Դասընթացի թեմաներ

 • Բանկային կանոնակարգեր
 • Բանկերը եւ դրանց տեսակները
 • Վարկերի տեսակները եւ վարկավորման սկզբունքները
 • Վարկի տրամադրման պայմանները
 • Վարկի տրամադրման ընթացակարգեր
 • Վարկային հաշիվներ
 • Վարկային մոնիտորինգ
 • Ոչ վարկային վարկերի կառավարում
 • Թղթակցային հաշիվներ
 • Կիրառական փոխանցման ձեւաչափեր բանկերի համար
 • Բանկի երաշխիքները
 • Փաստաթղթային հավաքածու
 • Ակրեդիտիվներ
 • Պլաստիկ քարտերի տեսակները, պլաստիկ քարտերի գործառնությունները
 • Բանկային հաշիվների տեսակները, սպասարկումը եւ սպասարկումը
 • Արտարժույթի փոխանակման գործառնություններ
 • Արժեթղթերի գործառնություններ
 • Underwriting
 • Անվտանգ ավանդ
 • Միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ
 • Բանկային ավանդների տեսակները
 • Ավանդների ներգրավման կարգը
 • Ավանդների փոխհատուցում: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ
 • Ռիսկերի կառավարում, վարկային ռիսկի կառավարում
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում
 • Լիկվիդայնություն եւ գործառնական ռիսկերի կառավարում

Հաշվապահ-գանձապահների դասընթաց( 3 Սեպտեմբեր 2018 - 10 Հոկտեմբեր 2018 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA

Վարկային Մասնագետների/Տնտեսագետների վերապատրաստման դասընթաց( 16 Հունվար 2018 - 28 Փետրվար 2018 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների/տնտեսագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Պրակտիկ մարքեթինգ( 6 Դեկտեմբեր 2017 - 22 Դեկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ -ը սկսում է «Պրակտիկ մարքեթինգ» թեմայով դասընթացների շարք: 06.12.2017-ից մեկնարկում է դասընթացի Level 1 շարքը Ու՞մ համար է դասընթացը նախատեսված. Դասընթացը նախատեսված է մարքեթինգի ոլորտում աշխատող սկսնակ մասնագետների, անհատ ձեռներեցների, ինչպես նաև մարքեթինգով հետաքրքրվող անձանց համար, ովքեր իրենց ապագան տեսնում են հենց այս մասնագիտության մեջ։

Դասընթացի թեմաներ

 • Մրցակիցների ուսումնասիրություն
 • Պոտենցիալ հաճախորդների խմբերի սահմանում
 • 4P, 5P, 7 P 4C Մոդելներ և մոդելների համադրություն
 • Ապրանքի կյանքի ցիկլը
 • Մարքեթինգ պլան
 • Կարմիր և կապույտ օվկիանոսների հասկացություններ
 
Դասավանդման մեթոդի հիմքում ընկած է գիտելիքի պրակտիկ կիրառումը հենց տեղում` իրավիճակային խաղերի և ներկայացումների միջոցով:
 
Դասընթացավար` 
Արթուր Արզումանյան - 17 տարվա աշխատանքային փորձ՝ դասավանդման, տնտեսագիտության և մարքեթինգի ոլորտներում: Ունի MBA, PhD Economics կոչում: Աշխատել է «Beeline», «Orange Armenia» ընկերություններում, Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում, Swiss Business School-ում: Ներկայումս աշխատում է «UCOM» ընկերությունում՝ որպես բիզնես ծառայությունների մարքեթինգի ղեկավար և դասավանդում է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում:

 

Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմունքներ( 28 Նոյեմբեր 2017 - 21 Դեկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ -ը սկսում է «Հաճախորդների արդյունավետ սպասարկման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց: Ու՞մ համար է դասընթացը նախատեսված- Դասընթացը նախատեսված է ցանկացած ընկերության՝ հաճախորդների հետ առնչվող անձնակազմի համար

Դասընթացի թեմաներ

 • Հաճախորդների սպասարկման հմտություն և առանձնահատկություն (Հաճախորդների տեսակներ և նրանց սպասարկելու առանձնահատկություններ)
 • Հաճախորդների հետ հաղորդակցման հմտություն (Ինչպես խուսափել կոնֆլիկտային իրավիճակներից և հասնել ցանկալի նպատակին) 
 • Հաճախորդների սպասելիքների արդարացում
 • Ճիշտ ապրանքների և ծառայությունների ներկայացում և վաճառք (կարիքների բացահայտման տեխնիկա և գործնական կիրառում)
 • Խաչաձև և վրադիր վաճառքի հմտություն (վաճառել ավելին ի օգուտ հաճախորդի)
 • Աշխատակից-հաճախորդ հաղորդակցման մեջ ինքնատիրապետում և բողոքների կառավարում (Ինչպես բողոքող հաճախորդին դարձնել մշտական հաճախորդ)
Դասավանդման մեթոդի հիմքում ընկած է գիտելիքի պրակտիկ կիրառումը հենց տեղում` իրավիճակային խաղերի և ներկայացումների միջոցով:
 
Դասընթացավարը`  Վարդուհի Հարությունյան (Առավել քան 12 տարի հաճախորդների սպասարկման վերահսկման և HR ոլորտի ղեկավար)
 

 

«Արդյունավետ հեռախոսային հաղորդակցություն» (Ucom ընկերություն)( 27 Նոյեմբեր 2017 - 30 Նոյեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

Բանկային Կառավարման Դպրոցի տնօրեն Վարդուհի Հարությունյանը Ucom ընկերությունում անցկացրեց «Արդյունավետ հեռախոսային հաղորդակցություն» թեմայով չորսօրյա վերապատրաստման դասընթաց

ՄՌ կառավարում( 22 Նոյեմբեր 2017 - 24 Նոյեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ-ը, համագործակցելով Ամստերդամի VU համալսարանի դոկտոր Քիլիան Վավուի հետ, ներկայացնում է ինտենսիվ դասընթաց՝ ՄՌ կառավարում թեմայով:Դասընթացն իր մեջ ներառում է 12 ժամ ինտերակտիվ թրեյնինգ (3 օր) և գործնական առաջադրանքներ՝ հիմնված ստացված գիտելիքների վրա։ Առաջադրանքները կստուգվեն և կմեկնաբանվեն դասընթացավարի կողմից 10 օրվա ընթացում:Դասընթացի մասնակիցները կստանան համատեղ հավաստագիր Բանկային Կառավարման Դպրոցի և հոլանդական Human Research ընկերության կողմից:

Դասընթացի թեմաներ

 • ՄՌԿ պլանավորում
 • Կադրերի հավաքագրում և ադապտացում
 • Աշխատակիցների արդյունավետության կառավարում և վարձատրություն
 • Լճացում և հավատարմություն
 • Տաղանդների կառավարում
 • Անձնակազմի վերապատրաստում
 • Աշխատակիցների արդյունավետության բարձրացում և մոտիվացիա

Դասընթացավար՝

Դոկտոր Քիլիան Վավուն երկար տարիներ տարբեր ղեկավար ՄՌԿ պաշտոններ է զբաղեցրել Հոլանդիայում, Մոնակոյում, Բելգիայում և Հնդկաստանում։ Նա աշխատել է հոլանդական ABN-AMRO բանկում որպես ՄՌԿ ղեկավար , եղել է նաև բանկի արևմտյան ու հարավային Եվրոպայի գլխավոր գործընկերը: 2010 թվականին ստացել է իր դոկտորական կոչումը Ամստերդամի VU համալսարանում։ Ներկայումս աշխատում է որպես պրոֆեսոր հոլանդական VU և ամերիկյան Webster համալսարաններում: Կարդում է դասախոսություններ 6 լեզուներով: Այս հղումով կարող եք գտնել նրա TEDx-ի համար նախատեսված անգլալեզու թրեյինիգներից մեկը` https://www.youtube.com/watch?v=eg4Z_SG8IR4Շուրջ 12 տարի է, ինչ տնօրինում է նաև Ամստերդամի VU համալսարանին կից Human Research ընկերությունը, որն աշխարհի ավելի քան 12 երկրներում (Ալբանիա, Հայաստան, Վրաստան, Սերբիա, Բոսնիա , Հոլանդիա, Բելգիա և այլն)` 40 ընկերություններում `շուրջ 17000 աշխատակիցների շրջանակներում իրականացնում է աշխատակիցների հավատարմության և արդյունավետության հետազոտություններ:

 Դասընթացները կկայանան 2017թ-ի նոյեմբերի 22, 23, 24-ին ՝  ժամը 16։00-20։00-ն։

Բանկային Կառավարման Դպրոցի աշխատակիցները Ձեզ հետ կկապնվեն դասընթացի վերջնաժամկետի լրանալուն պես՝  նոյեմբերի 17 –ից սկսած: 


«Կառավարչական հմտություններ» ( Idram ընկերություն)( 21 Նոյեմբեր 2017 - 12 Դեկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

Բանկային Կառավարման Դպրոցի տնօրեն Վարդուհի Հարությունյանը անցկացրեց «Կառավարչական հմտություններ» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց Idram ընկերությունում

ԵՊՀ ( 8 Նոյեմբեր 2017 - 10 Նոյեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

Երևանի Պետական Համալսարանում Բանկային Կառավարման Դպրոցը անցկացրեց եռօրյա սեմինար: Սեմինարը վարեց Բանկային Կառավարման Դպրոցի տնօրեն Վարդուհի Հարությունյանը

Բանկային գործ( 17 Հոկտեմբեր 2017 - 5 Դեկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ-ն սկսում է բանկային գործ վերապատրաստումը:

Դասընթացի թեմաներ

 • Բանկային կանոնակարգեր
 •  Բանկերը եւ դրանց տեսակները
 • Վարկերի տեսակները եւ վարկավորման սկզբունքները
 • Վարկի տրամադրման պայմանները
 • Վարկի տրամադրման ընթացակարգեր
 • Վարկային հաշիվներ
 • Վարկային մոնիտորինգ
 • Ոչ վարկային վարկերի կառավարում
 • Թղթակցային հաշիվներ
 • Կիրառական փոխանցման ձեւաչափեր բանկերի համար
 • Բանկի երաշխիքները
 • Փաստաթղթային հավաքածու
 • Ակրեդիտիվներ
 • Պլաստիկ քարտերի տեսակները, պլաստիկ քարտերի գործառնությունները
 • Բանկային հաշիվների տեսակները, սպասարկումը եւ սպասարկումը
 • Արտարժույթի փոխանակման գործառնություններ
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Արժեթղթերի գործառնություններ
 • Underwriting
 • Անվտանգ ավանդ
 • Միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ
 • Բանկային ավանդների տեսակները
 • Ավանդների ներգրավման կարգը
 • Ավանդների փոխհատուցում: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ
 • Ռիսկերի կառավարում, վարկային ռիսկի կառավարում
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում
 • Լիկվիդայնություն եւ գործառնական ռիսկերի կառավարում

ՄՌԿ հիմունքներ (HR management) ( 3 Հոկտեմբեր 2017 - 3 Նոյեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

Բանկային Կառավարման Դպրոցը սկսում է «ՄՌԿ հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • ՄՌԿ հիմունքներ (ՄՌԿ կարևորությունը բիզնեսի զարգացման գործընթացում; ՄՌԿ հիմնական ֆունկցիաները; բաժինները և այլն)
 • ՄՌԿ քաղաքականություն և դրա կարևորությունը
 • Կորպորատիվ մշակույթ
 • Աշխատանքային նկարագրերի կառուցում և դրանց կարևորությունը
 • Աշխատակիցների հավաքագրման և ադապտացման գործընթաց
 • Աշխատակիցների վերապատրաստում և զարգացում
 • Տաղանդների կառավարում
 • Վարձատրության համակարգեր աշխատակիցների համար
 • Ոչ նյութական մոտիվացիոն մեխանիզմներ
 • Աշխատակիցների արդյունավետության գնահատում
 • KPI- ներ և դրանց կիրառությունը
 • Գրադացիոն համակարգեր և դրանց գործածությունը
 • Աշխատակիցների հավատարմության գնահատում

Լավագույն ուսանողները կմասնակցեն տարբեր ընկերություններում հենց HR բաժինների թափուր հաստիքների համալրման նպատակով անցկացվող հարցազրույցներին:

 

Աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարում( 25 Սեպտեմբեր 2017 - 12 Հոկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

Բանկային Կառավարման Դպրոցը սկսում է «Աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարում» թեմայով դասընթաց:

Դասընթացի թեմաներ

 Դասընթացը բաղկացած է 2 մոդուլներից՝

1. Ներքին աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարում

2. Հաճախորդների հետ կոնֆլիկտների կառավարում

Մոդուլ 1.  Ներքին աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարում

Ներքին աշխատանքային կոնֆլիկտների հետևանքներն են՝ 

 • Աշխատակիցների հոսունություն
 • Աշխատանքի նկատմամբ մոտիվացիայի անկում
 • Կորպորատիվ մշակույթի քայքայում
 • Աշխատանքային ժամանակի կորուստ
 • Բիզնես գործընթացների դանդաղում
 • Հաճախորդների և գործընկերների հետ փոխհարաբերությունների վաթարացում

Թեմաներ՝

 • Աշխատանքային կոնֆլիկտներ
 • Աշխատանքային կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներ և կանխարգելում
 • Բացահայտ և թաքնված աշխատանքային կոնֆլիկտներ
 • Կոնֆլիկտ և ազգային առանձնահատկություններ
 • Աշխատանքային կոնֆլիկտների տեսակներ
 • Կոնֆլիկտների հետևանքները
 • Գործընկերների հետ բանակցային հմտություններ
 • Դժվար մարդկանց հետ հաղորդակցություն
 • Սթրեսի և զայրույթի կառավարում
 • Աշխատանքային կոնֆլիկտների կառավարման համակարգեր

Ում համար է նախատեսված այս մոդուլը.

- Կազմակերպության ղեկավարների համար

- HR ղեկավարների և մասնագետների համար

- Միջին օղակի մենեջերների համար

- Խմբերի և ծրագրերի ղեկավարների համար

Մոդուլ 2. Հաճախորդների հետ կոնֆլիկտների կառավարում

Հաճախորդների հետ կոնֆլիկտների հետևանքներն են`

 • Հաճախորդների վատ սպասարկում
 • Դժգոհ հաճախորդներ
 • Լքող հաճախորդների քանակի աճ
 • Կազմակերպության եկամտի անկում
 • Ընկերության իմիջի վաթարացում

Թեմաներ՝ 

 • Բողոք և կոնֆլիկտ
 • Հաճախորդ-աշխատակից կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներ
 • Հաճախորդ-աշխատակից կոնֆլիկտների տեսակներ և դրանց հետևանքներ
 • Հաճախորդների հետ բանակցություններ
 • Հաճախորդների բողոքների կառավարում
 • Հաճախորդների հետ հաղորդակցության ընթացքում ինքնատիրապետում
 • Հաճախորդների հետ ոչ անմիջական կոնֆլիկտների կառավարում
 • Հաճախորդների հետ կոնֆլիկտների կառավարման տեխնիկաներ և դրանց կիրառումը

 Դասընթացի արժեքը յուրաքանչյուր մոդուլի համար կազմում է 25000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

 

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 7 Սեպտեմբեր 2017 - 16 Հոկտեմբեր 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Վարկային Մասնագետների/Տնտեսագետների վերապատրաստման դասընթաց( 10 Հուլիս 2017 - 16 Օգոստոս 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների/տնտեսագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 6 Հուլիս 2017 - 10 Օգոստոս 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Վաճառքի օկտավա Դո-ից Դո( 6 Հունիս 2017 - 18 Հուլիս 2017 )

Բանկային գործ( 5 Հունիս 2017 - 19 Հուլիս 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ-ն սկսում է բանկային գործ վերապատրաստումը:

Դասընթացի թեմաներ

 • Բանկային կանոնակարգեր
 •  Բանկերը եւ դրանց տեսակները
 • Վարկերի տեսակները եւ վարկավորման սկզբունքները
 • Վարկի տրամադրման պայմանները
 • Վարկի տրամադրման ընթացակարգեր
 • Վարկային հաշիվներ
 • Վարկային մոնիտորինգ
 • Ոչ վարկային վարկերի կառավարում
 • Թղթակցային հաշիվներ
 • Կիրառական փոխանցման ձեւաչափեր բանկերի համար
 • Բանկի երաշխիքները
 • Փաստաթղթային հավաքածու
 • Ակրեդիտիվներ
 • Պլաստիկ քարտերի տեսակները, պլաստիկ քարտերի գործառնությունները
 • Բանկային հաշիվների տեսակները, սպասարկումը եւ սպասարկումը
 • Արտարժույթի փոխանակման գործառնություններ
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Արժեթղթերի գործառնություններ
 • Underwriting
 • Անվտանգ ավանդ
 • Միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ
 • Բանկային ավանդների տեսակները
 • Ավանդների ներգրավման կարգը
 • Ավանդների փոխհատուցում: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ
 • Ռիսկերի կառավարում, վարկային ռիսկի կառավարում
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում
 • Լիկվիդայնություն եւ գործառնական ռիսկերի կառավարում

Բանկային հաշվապահություն( 16 Մայիս 2017 - 22 Հունիս 2017 )

Վարկային Մասնագետների/Տնտեսագետների վերապատրաստման դասընթաց( 18 Ապրիլ 2017 - 1 Հունիս 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների/տնտեսագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 4 Ապրիլ 2017 - 23 Մայիս 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Բանկային գործ( 20 Փետրվար 2017 - 3 Ապրիլ 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ-ն սկսում է բանկային գործ վերապատրաստումը:

Դասընթացի թեմաներ

 • Բանկային կանոնակարգեր
 •  Բանկերը եւ դրանց տեսակները
 • Վարկերի տեսակները եւ վարկավորման սկզբունքները
 • Վարկի տրամադրման պայմանները
 • Վարկի տրամադրման ընթացակարգեր
 • Վարկային հաշիվներ
 • Վարկային մոնիտորինգ
 • Ոչ վարկային վարկերի կառավարում
 • Թղթակցային հաշիվներ
 • Կիրառական փոխանցման ձեւաչափեր բանկերի համար
 • Բանկի երաշխիքները
 • Փաստաթղթային հավաքածու
 • Ակրեդիտիվներ
 • Պլաստիկ քարտերի տեսակները, պլաստիկ քարտերի գործառնությունները
 • Բանկային հաշիվների տեսակները, սպասարկումը եւ սպասարկումը
 • Արտարժույթի փոխանակման գործառնություններ
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Արժեթղթերի գործառնություններ
 • Underwriting
 • Անվտանգ ավանդ
 • Միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ
 • Բանկային ավանդների տեսակները
 • Ավանդների ներգրավման կարգը
 • Ավանդների փոխհատուցում: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ
 • Ռիսկերի կառավարում, վարկային ռիսկի կառավարում
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում
 • Լիկվիդայնություն եւ գործառնական ռիսկերի կառավարում

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 16 Հունվար 2017 - 24 Փետրվար 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Վարկային Մասնագետների/Տնտեսագետների վերապատրաստման դասընթաց( 16 Հունվար 2017 - 24 Փետրվար 2017 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների/տնտեսագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Բանկային հաշվապահություն( 9 Նոյեմբեր 2016 - 9 Դեկտեմբեր 2016 )

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 18 Հոկտեմբեր 2016 - 29 Նոյեմբեր 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Բանկային գործ( 19 Սեպտեմբեր 2016 - 4 Նոյեմբեր 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՍՊԸ-ն սկսում է բանկային գործ վերապատրաստումը:

Դասընթացի թեմաներ

 • Բանկային կանոնակարգեր
 •  Բանկերը եւ դրանց տեսակները
 • Վարկերի տեսակները եւ վարկավորման սկզբունքները
 • Վարկի տրամադրման պայմանները
 • Վարկի տրամադրման ընթացակարգեր
 • Վարկային հաշիվներ
 • Վարկային մոնիտորինգ
 • Ոչ վարկային վարկերի կառավարում
 • Թղթակցային հաշիվներ
 • Կիրառական փոխանցման ձեւաչափեր բանկերի համար
 • Բանկի երաշխիքները
 • Փաստաթղթային հավաքածու
 • Ակրեդիտիվներ
 • Պլաստիկ քարտերի տեսակները, պլաստիկ քարտերի գործառնությունները
 • Բանկային հաշիվների տեսակները, սպասարկումը եւ սպասարկումը
 • Արտարժույթի փոխանակման գործառնություններ
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Արժեթղթերի գործառնություններ
 • Underwriting
 • Անվտանգ ավանդ
 • Միաձուլումներ եւ ձեռքբերումներ
 • Բանկային ավանդների տեսակները
 • Ավանդների ներգրավման կարգը
 • Ավանդների փոխհատուցում: Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամ
 • Ռիսկերի կառավարում, վարկային ռիսկի կառավարում
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում
 • Լիկվիդայնություն եւ գործառնական ռիսկերի կառավարում

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 6 Սեպտեմբեր 2016 - 11 Հոկտեմբեր 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 5 Սեպտեմբեր 2016 - 10 Հոկտեմբեր 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Բանկային պրոդուկտի վաճառք( 3 Օգոստոս 2016 - 10 Օգոստոս 2016 )

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 25 Հուլիս 2016 - 10 Օգոստոս 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 27 Հունիս 2016 - 29 Հուլիս 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 6 Հունիս 2016 - 29 Հունիս 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 16 Մայիս 2016 - 6 Հունիս 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Բանկային պրոդուկտի վաճառք( 3 Մայիս 2016 - 10 Մայիս 2016 )

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 29 Մարտ 2016 - 22 Ապրիլ 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Ռիսկերի Կառավարում Excel ծրագրի միջոցով( 21 Մարտ 2016 - 25 Մարտ 2016 )

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 1 Մարտ 2016 - 19 Մարտ 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Բանկային պրոդուկտի վաճառք( 17 Փետրվար 2016 - 24 Փետրվար 2016 )

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 1 Փետրվար 2016 - 26 Փետրվար 2016 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Մասնաճյուղի կառավարիչ( 18 Հունվար 2016 - 30 Հունվար 2016 )

Բանկային պրոդուկտի վաճառք( 14 Դեկտեմբեր 2015 - 18 Դեկտեմբեր 2015 )

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 23 Նոյեմբեր 2015 - 15 Դեկտեմբեր 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Բանկային պրոդուկտի վաճառք( 19 Հոկտեմբեր 2015 - 26 Հոկտեմբեր 2015 )

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 3 Հոկտեմբեր 2015 - 18 Նոյեմբեր 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 15 Սեպտեմբեր 2015 - 30 Սեպտեմբեր 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 13 Հուլիս 2015 - 25 Հուլիս 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Վարկային Մասնագետի դասընթաց( 6 Հունիս 2015 - 29 Հունիս 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ »ՍՊԸ-ն սկսում է Վարկային մասնագետների դասընթաց

Դասընթացի թեմաներ

 • Վարկերի տեսակներ
 • Վարկավորման սկզբունքներ
 • Վարկերի տրամադրման պայմաններ
 • Վարկերի տրամադրման գործընթաց
 • Վարկառուների գնահատում (Եկամուտ; ծախս; հաշվեկշիռ. դրամական հոսքեր)
 • Վարկառուների և վարկի մոնիթորինգ
 • Խնդրահարույց վարկերի կառավարում (Բիզնես, հիպոթեքային)
 • Անվանական և փաստացի տոկոսադրույք
 • Մակրոտնտեսության հիմունքներ
 • Միկրոտնտեսության հիմունքներ
 • Շուկայական ռիսկերի կառավարում
 • Ռիսկերի կառավարումը բանկերում, վարկային ռիսկերի կառավարում
 • Իրացվելիության ռիսկերի կառավարում, գործառնական ռիսկերի կառավարում
 • Ֆինանսական հաշտարարի օրենք
 • Սպառողական կրեդիտավորման օրենք
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը և կառուցվածքը
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմական տնտեսական նորմատիվները
 • Future Value, present Value; IRR
 • Swot վերլուծություն)
 • Ռազմավարության կազման հիմքեր

Ում համար է նախատեսված դասընթացը 

 • Նորավարտ տնտեսագետների, ովքեր ցանկանում են համապատասխան ոլորտում պրակտիկ գիտելիքներ ստանալ
 • Անհատների, ովքեր ցանկանում են նոր (բանկային) ոլորտ ուսումնասիրել և կարիերայի հնարավորություն ստանալ
 • Սկսնակ վարկային մասնագետների

Հաշվապահ Գանձապահների դասընթաց( 18 Մայիս 2015 - 29 Մայիս 2015 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի հիմնական դրույքները
 • Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում, և բանկերի նորմատիվային կարգավորումը
 • Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
 • SWIFT վճարային համակարգով վճարումների իրականացմանկարգ
 • «Փողերիլվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
 • FATCA
 • Անվտանգ թվային աշխարհ
 • Վաճառքի հմտություններ

Գանձապահների դասընթաց( 30 Նոյեմբեր -0001 - 10 Հոկտեմբեր 2018 )

Դասընթացի նկարագիր

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԴՊՐՈՑ » ՍՊԸ-ն սկսում է հաշվապահ-գանձապահների վերապատրաստման դասընթացներ:

Դասընթացի թեմաներ

 • Նյութական պատասխանատվության մասին պայմանագիր
 • Բանկի ակտիվային և պասիվային գործառնությունները և դրանց նկարագիրը
 • Բանկային հաշիվներից գործառությունների իրականացում, հաշիվների սպասարկում
 • Պլաստիկ քարտերով գործողություններ
 • «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնություններ» կանոնակարգ 9-ի հիմնական կանոնների ուսուցում
 • Գանձապահի աշխատանքային տեղի կազմակերպումը, իրավունքները և պարտականությունները աշխատանքի ժամին
 • Երեկոյան դրամարկղի աշխատանքների կազմակերպումը և օրվաեզրափակումը
 • 7 օրյա պրակտիկա ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿՈՒՄ